Bộ huỳnh cánh CNC28

  • Tideway
775.000₫
- Đơn vị : bộ 3 cái
- Tình trạng : Hàng có sẵn
- Giá chưa gồm ship, VAT
- Xưởng sx, đối tác, đại lý cần đặt hàng SLL vui lòng liên hệ 0963492268
Lựa chọn kích thước
Lựa chọn 111
Lựa chọn 222
Bộ phay huỳnh cánh gồm 3 mũi : 
- Lựa chọn 111 :
+ CNC07(HC) = Mũi dùng chạy biên, bo viền cánh, cắt bào fi6 phù hợp cho ván 17 và 18mm .

+ CNC09(Tideway - loại vỉ) = Mũi V-120 độ rộng 32mm phù hợp phay góc vát để tạo huỳnh cánh.
+ CNC24(Tideway - loại vỉ) = Mũi phay phào huỳnh, độ rộng 31.75mm, độ sâu 11.7mm.
- Lựa chọn 222 :
+ CNC07(HC) = Mũi dùng chạy biên, bo viền cánh, cắt bào fi6 phù hợp cho ván 17 và 18mm .

+ CNC10(Tideway - loại hộp) = Mũi V-120 độ rộng 32mm phù hợp phay góc vát để tạo huỳnh cánh.
+ CNC23(Tideway - loại hộp) = Mũi phay phào huỳnh, độ rộng 31.75mm, độ sâu 11.7mm.
- Lựa chọn khác : có thể lựa chọn các loại mũi phay phào huỳnh mẫu khác với giá tương đương ( xem các mẫu dao huỳnh trên web)
 Tags: ,

Sản phẩm nổi bật

Hỗ trợ
Hotline:
0363842562 
0363842562