Mũi phay chỉ nhọn arden CNC18

Giá: liên hệ

Ứng dụng của mũi CNC18 để phay mặt ván theo mẫu YH-004
Kích thước dựa vào thiết kế để lựa chọn
https://b.f1.photo.talk.zdn.vn/8007649504644833799/922b1e12b4e24cbc15f3.jpg
arden-chỉ nhọn
3 kích thước   D-rộng/H-cao
  1/2*1/2   D12,7H9,5R6,35
  1/2*3/8   D9,52H8R4,76
  1/2*1/4   D6,35H7R3,17
  1/2*3/4   D19,05H14R9,52
  1/2*7/8   D22,2H15,2R11,1
  1/2*1-3/8   D34,9H20R17,45


>>> THAM KHẢO THÊM MẪU KHÁC :
- Ứng dụng mũi CNC34 cho mẫu YH-007. Tham khảo tại https://shopnghemoc.com/mui-song-to-tideway-cnc34.html
- Mẫu YH-004 sử dụng mũi CNC31. Tham khảo tại https://shopnghemoc.com/mui-phay-chi-nhon-tideway-cnc31.html
- Mẫu YH-005 sử dụng mũi CNC10- Tham khảo tại https://shopnghemoc.com/mui-v90-tideway-cnc10.html
- Mẫu YH-001/ YH-003 sử dụng mũi CNC36. Tham khảo tại https://shopnghemoc.com/mui-ban-cau-tideway-cnc36.html
- Mẫu YH-002 sử dụng mũi CNC37. Tham khảo tại https://shopnghemoc.com/mui-bao-vuong-cnc37.html
 Tags: ,

Sản phẩm nổi bật

Hỗ trợ
Hotline:
0363842562 
0363842562